199 သတင္းအရ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိ


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀

၁၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ဖုန္းသတင္း လက္ခံဌာန၊ 199 Call Centerသုိ႔ 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္က်င္းေစ်း၌ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းေပး
ပို႔လာသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုးမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပိေတာက္
ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက သတင္းစံုစမ္း
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

စံုစမ္းအတည္ျပဳခ်က္အရ အဆုိပါေစ်းတြင္ ခ်စ္စုိးႏွင့္ ေဒၚေမယုတို႔မွာ
ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိေရး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၆.၈.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၁၁၁၀ အခ်ိန္တြင္ ယင္းေစ်း၏ 
ကုန္စိမ္းေစ်းတန္း၌ ခ်စ္စုိးအားႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၄၆၅၀၀တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
၁၁၁၅ အခ်ိန္တြင္ ယင္းေစ်းရွိကုန္စံုဆုိင္၌ ေဒၚေမယုအား ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းပစၥည္း မ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ 
၁၅၄၀၀၀ တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

၎တို႔အားလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္းနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈမ်ား
အသီးသီးေရးဖြင့္ကာ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။

Ref: Yangon Police
199 သတင္းအရ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိ 199 သတင္းအရ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိ

Reviewed by swai son on 6:41 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1