ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈကင္းစင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္
ေလာင္းကစားမႈမ်ားကင္းစင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ 
အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ စံုစမ္းဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၁၇.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔ ၁၉၀၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေသာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖဲြ႕၀င္
မ်ားသည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀ ရပ္ကြက္၊ ေ၀ပုလႅလမ္းရွိ ေနအိမ္တြင္
ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ
၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္မထက္ထက္ခိုင္၊ (၂၂)ႏွစ္၊
မဇင္ၿဖိဳးခိုင္၊ (၂၆)ႏွစ္၊ ၾကြက္ကေလး(ခ)မ်ိဳးေအာင္၊ (၂၆)ႏွစ္၊တင္ဦး၊(၂၆)ႏွစ္တို႔(၄)ဦးကိုႏွစ္လံုးထီ/သံုးလံုးထီ ေလာင္းကစားပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္
ေဘာက္ခ်ာအုပ္မ်ား၊ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္မ်ား၊ လယ္ဂ်ာစာရြက္မ်ား၊ ေငြစာရင္း
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း (၄)လံုး၊ ေလာင္းေၾကး
ေငြက်ပ္ (၃၁၆၀၅၀)တို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူ မထက္ထက္ခိုင္ပါ(၄)ဦးကို လိႈင္သာယာ
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီး နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၇၁၂/ ၂၀၁၆၊ ေလာင္းကစားဥပေဒ
ပုဒ္မ ၁၅(က)/၁၆(က)ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး
ႏွင့္ေလာင္းကစားမႈမ်ားကင္းစင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး 
စံုစမ္းအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
သတင္းရရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္
ထားရွိသည့္ 199 Call Center သုိ႔ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ေစလုိပါေၾကာင္း၊ ေပးပုိ႔လာသည့္သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
စိစစ္အတည္ျပဳကာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
Yangon Police
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈကင္းစင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္
ေလာင္းကစားမႈကင္းစင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Reviewed by swai son on 1:18 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1