ဆုိင္ကယ္ျဖင့္လွည့္လည္သြားလာကာ လုယက္မႈက်ဴးလြန္သူ ၄ ဦးအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး စစ္ေဆးရာမွ အျခားလုယက္မႈ ၇ မႈ ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅

၁.၈.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၁၄၄၀ အခ်ိန္ခန္႔က မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕၊ 
အမွတ္(၃)လမ္းရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္(၃/၁)အနီးတြင္ ဆုိင္ကယ္စီးလာသူ 
အမ်ိဳးသမီးထံမွ အမ်ိဳးသား(၄)ဦးက ဆုိင္ကယ္(၃)စီးျဖင့္ေနာက္မွလုိက္
လာၿပီး လုယက္ခဲ့ၾကရာ အမ်ိဳးသမီး၏ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ေရႊဆြဲႀကိဳး၊ လက္ကုိင္
ဖုန္း(၃)လံုး၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္၊ ေငြက်ပ္
၁ သိန္း၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးေငြက်ပ္(၁၂၆၄၅၀၀)မွာပါဆံုးသြားခဲ့သျဖင့္
ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၃၃၅/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ 
၃၈၂/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စံုစမ္း
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ေန ေ၀ယံ(ခ)ေ၀ယံေအာင္၊ (၂၁)ႏွစ္၊
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ေန စိုးႀကီး(ခ)ခ်စ္စိုး၊ (၃၅)ႏွစ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ေန သားႀကီး
(ခ)ထြန္းထြန္းေ၀၊ (၂၅)ႏွစ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကုလား(ခ)ႏိုင္၀င္းေထြး 
(၂၆)ႏွစ္တုိ႔မွ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ ၄ ဦးကုိ
ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္းက အသီးသီးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

၎တုိ႔အား အျခားလုယက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခ်က္အရ 
၎တုိ႔သည္ ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦး၊ ေလးဦး စသည္ျဖင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ဆုိင္ကယ္
ျဖင့္လွည့္လည္သြားလာကာ ေမလအတြင္းက ည ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္
ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄)လမ္းမေပၚ၌ စက္ဘီးစီးလာသူ အမ်ဳိးသမီး
၏လည္ပင္းတြင္ဆြဲထားေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳး ၁ ကံုးအားလည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္
လအတြင္း ေန႔ရက္မ်ားက ည ၇ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ဂံုးတံတားေပၚ၌ စက္ဘီးစီးလာသူ အမ်ဳိးသားအားၿခိမ္းေျခာက္၍ ေရႊလက္စြပ္ 
၁ ကြင္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရႊျပည္သာ
ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ စက္ရံုအနီး၌ စက္ဘီးစီးလာသူ အမ်ဳိးသမီး
အား ဆိုင္ကယ္ျဖင့္၀င္တုိက္ၿပီးလဲက်သြားစဥ္ လည္ပင္းတြင္ဆြဲထားေသာ
ေရႊဆြဲႀကိဳး ၁ ကံုးႏွင့္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ခန္႔တြင္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ 
မိေက်ာင္းအုိင္ရြာသစ္၊ ေပပါေကြ႕မွတ္တုိင္အနီးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာသူ 
အမ်ဳိးသမီးထံမွ လည္ပင္းတြင္ဆြဲထားေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳး ၁ ကံုးအားလည္း
ေကာင္း၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတြင္းကုန္း
ေက်းရြာ၊ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းေပၚတြင္ HONDA Wave ဆုိင္ကယ္
စီးနင္းလာသူ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား ၀က္အူလွည့္ျဖင့္ထုိးမည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဆုိင္ကယ္အားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က 
နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းလမ္းႏွင့္ 
အမွတ္(၄)လမ္း ေထာင့္အနီးတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ စက္ဘီး
စီးနင္းလာစဥ္ အမ်ဳိးသမီး၏လည္ပင္းတြင္ဆြဲထားေသာ ေလာ့ကက္သီးပါ
ေရႊဆြဲႀကိဳး ၁ ကံုးအားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ညေန 
၅ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းတုိက္ကြင္းေက်းရြာ၊ 
ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းတြင္ SUZUKI Smash ဆုိင္ကယ္စီးနင္းလာသူ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား ၀က္အူလွည့္ျဖင့္ ထုိးမည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္၍
ဆုိင္ကယ္အားလည္းေကာင္း လုယက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔
လုယက္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ား၌ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာ္ထူး
(ခ)သန္းထြဋ္ၾကြယ္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၎အားဖမ္းဆီးရမိေရး 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔လုယက္ခဲ့သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
လုယက္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ ၀က္အူလွည့္၊ ဆုိင္ကယ္ႏွစ္စီး
အား သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈမ်ား
ေရးဖြင့္ကာ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း
ရရွိပါသည္။

Ref: Yangon Police
ဆုိင္ကယ္ျဖင့္လွည့္လည္သြားလာကာ လုယက္မႈက်ဴးလြန္သူ ၄ ဦးအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး စစ္ေဆးရာမွ အျခားလုယက္မႈ ၇ မႈ ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္လွည့္လည္သြားလာကာ လုယက္မႈက်ဴးလြန္သူ ၄ ဦးအား
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး စစ္ေဆးရာမွ အျခားလုယက္မႈ ၇ မႈ ထပ္မံ
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္

Reviewed by swai son on 1:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1