ကုတုိးစက္ေလွနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေက်ာင္းသူ(၃)ဦး အေလာင္းအားေတြ႔ရွိ


စက္ေလွနစ္ျမဳပ္၍ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေက်ာင္းသူ(၄)ဦးတြင္း (၃)ဦး၏ အေလာင္းအား ယေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိ ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က စ်ီးကုန္တန္းမွ ရန္ေအာင္ျပန္ေက်းသုိ႔ ေက်ာင္း တက္လာသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၇)ဦးပါလာသည့္ ကုတုိးစက္ေလွမွာေလွဦးေရဝင္၍ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ (၁၃)ဦးကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး (၄)ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနရာ ယေန႔တြင္ (၃)ဦး၏ အေလာင္း အား ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မနက္ကတစ္ေယာက္ရယ္၊ ညေန ၃နာရီေက်ာ္က တစ္ေယာက္၊ ညေန ၄နာရီေက်ာ္မွာတစ္ေယာက္၊ ဒီေန႔ ေတြ႔ရွိတာက သုံးဦးပါ၊ တေယာက္က်န္ေသးတယ္’’ဟု ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ေတြ႔ရွိသည့္ေက်ာင္းသူ (၃)ဦးမွာ မတင္ရီ(နဝမတန္း)၊ မနီနီေအး( သတၱမတန္း)၊ မတင္ေမဦး( ပဥၥမတန္း) တို႔ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးအား ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Rakhine Gazette
ကုတုိးစက္ေလွနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေက်ာင္းသူ(၃)ဦး အေလာင္းအားေတြ႔ရွိ ကုတုိးစက္ေလွနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေက်ာင္းသူ(၃)ဦး အေလာင္းအားေတြ႔ရွိ

Reviewed by swai son on 5:38 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1