ထိုင္းခ်န္ပီယံကုိ စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္းအလဲထိုးအနိုင္ယူလိုက္တဲ႔ ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံ ထြန္းထြန္းမင္း ( ရုပ္သံၾကည့္ရန္ )

ထိုင္းခ်န္ပီယံကုိ စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္းအလဲထိုးအနိုင္ယူလိုက္တဲ႔ ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံ ထြန္းထြန္းမင္း ( ရုပ္သံၾကည့္ရန္ ) ထိုင္းခ်န္ပီယံကုိ စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္းအလဲထိုးအနိုင္ယူလိုက္တဲ႔ ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံ ထြန္းထြန္းမင္း (  ရုပ္သံၾကည့္ရန္ )
Reviewed by swai son on 7:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1