ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ သိက်ိတ္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ၾကြက္ေသာင္းက်န္းေန


ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ သိက်ိတ္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ၾကြက္ေသာင္းက်န္းေနတဲ့အတြက္ စပါးနဲ႔ ေျပာင္းခင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားပ်က္စီးသြားၿပီး ေဒသခံေတြ အခက္အခဲၾကံဳေနရပါတယ္။

RFA

Photo: Ai Khinmaung
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ သိက်ိတ္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ၾကြက္ေသာင္းက်န္းေန ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ သိက်ိတ္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ၾကြက္ေသာင္းက်န္းေန Reviewed by swai son on 7:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1