ေလးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မႈ လူသတ္သမားမွာ ဖခင္ကုိယ္တိုင္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားဟု ရဲတပ္ဖြဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးသုံးသပ္


ေသဆုံးသူ ဦးစုိးေနာင္ ( အသက္၃၇ႏွစ္) သည္ ဂမၺီရ စာအုပ္မ်ားကုိ ေလ့လာကာ ေလာကီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ အထူးအာရံုစိုက္ ေလ့လာနိုင္သူျဖစ္ျပီး အျခားေသာ က်င့္စဥ္မ်ားကုိလည္း က်င့္ႀကံေနခဲ႔ေၾကာင္း


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1676951309290816&id=100009278905267 
ေလးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မႈ လူသတ္သမားမွာ ဖခင္ကုိယ္တိုင္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားဟု ရဲတပ္ဖြဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးသုံးသပ္ ေလးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မႈ လူသတ္သမားမွာ ဖခင္ကုိယ္တိုင္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားဟု ရဲတပ္ဖြဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးသုံးသပ္ Reviewed by swai son on 8:28 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1