ေဝွးစိနဲ႕ တန္းခ်ိတ္မိသြားလို႕ အိုလံပစ္ ဆုတံဆိပ္ ရယူမယ့္အိမ္မက္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္အားကစားသမား (ရုပ္သံ)

ေဝွးစိနဲ႕ တန္းခ်ိတ္မိသြားလို႕ အိုလံပစ္ ဆုတံဆိပ္ ရယူမယ့္အိမ္မက္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္အားကစားသမား (ရုပ္သံ) ေဝွးစိနဲ႕ တန္းခ်ိတ္မိသြားလို႕ အိုလံပစ္ ဆုတံဆိပ္ ရယူမယ့္အိမ္မက္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္အားကစားသမား (ရုပ္သံ) Reviewed by swai son on 9:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1