ဘီယာမ်ားလိုင္စင္မဲ့ေရာင္းသည့္ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မီနီမားကပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကိုသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ ရဲ၀င္ဖမ္း


ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၂

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(ေအာက္ဘေလာက္)၊ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးအနီး႐ွိ ၂၄နာ
ရီမီနီမားကတ္တစ္ခုမွ ဘီယာ ဘူးႏွင့္ဘီယာပုလင္း၄၀၀နီးပါး
ကို လိုင္စင္မဲ့ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕န
ယ္ရဲစခန္းမွ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ နံနက္၁နာရီအခ်ိ
န္က ဝင္ေရာက္သိမ္းဆည္းအေရးယူခဲ့သည္။

"စီမံခ်က္ရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။လိုင္စင္မဲ့ေတြေရာင္း
ေနတယ္ဆိုၿပီး သတင္းရလို႔လာဖမ္းတာပါ။အခုဖမ္းမိ
တဲ့ ဘီယာေတြအားလံုးကို သိမ္းဆည္းၿပီး ေရာင္းခ်
သူေတြကို ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ
"ဟု ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးသန္းေ
ဌးကေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ဘီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာဘီယာ၊တို
က္ဂါး၊ဒဂံုဘီယာ၊ဟာနီကန္၊ABC စသည္ျဖင့္ ဘီယာ
အမ်ိဳးအစား ၁၃မ်ိဳးေက်ာ္ပါဝင္သည္။

ယခုဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းမႈသည္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့အရက္
ဘီယာမ်ားေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းခဲ့မႈတြင္ ဒုတိယေျမာက္သိမ္းဆည္းရမႈျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးထက္ေအာင္
Popular News Journal
ဘီယာမ်ားလိုင္စင္မဲ့ေရာင္းသည့္ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မီနီမားကပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကိုသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ ရဲ၀င္ဖမ္း ဘီယာမ်ားလိုင္စင္မဲ့ေရာင္းသည့္ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မီနီမားကပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကိုသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ ရဲ၀င္ဖမ္း

Reviewed by swai son on 8:28 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1