ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား  ဖမ္းဆီးအေရးယူ


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေလာင္းကစားမႈမ်ားကင္းစင္ေရးအတြက္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အစီအမံ မ်ားခ်မွတ္ကာ ေလာင္းကစား
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းစံုစမ္းရရွိသူမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဖမ္းဆီး
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၁၉.၈.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးရံုးမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္/ရဲစခန္းမ်ားမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက
ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းစံုစမ္း
ရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့ရာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ဧရာ၀ဏ္
လမ္းရွိ ထမင္းဆုိင္တြင္ ခ်စ္တီး(ခ)ျမင့္ထြန္းထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစား
ျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြ
က်ပ္ ၅၁၀၀၀၊ ျမင့္ျမင့္ေအးထံမွ ေလာင္းေၾကးေငြ ၃၅၀၀တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ခ်စ္တီး(ခ)ျမင့္ထြန္း၏ဒုိင္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေလာင္းကစားလုပ္
ကုိင္သူ (၉)ရပ္ကြက္ရွိ ေဒၚက်င္ေထြး၏ေနအိမ္အား ဆက္လက္ရွာေဖြ
ဖမ္းဆီးရာ ၎ထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၇၀၆၀၀တုိ႔
အားလည္းေကာင္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္
တြင္ ေလာင္းကစားဒုိင္ခ်ဳပ္အျဖစ္လုပ္ကုိင္သူ သန္းဦးထံမွ ႏွစ္လံုးထီ
ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကုိင္
ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၃၁၀၀၀၀ တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ 
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စ/ခ ရပ္ကြက္၊ မလိခအိမ္ရာ၀င္းရွိ ေစ်းဆုိင္တန္း
တြင္ ေဒးဗစ္(ခ)ေမာင္ေမာင္တင္ထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာ
တြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၇၃၃၀၀ 
တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၂)ရပ္ကြက္ရွိ ထမင္း
ဆုိင္တြင္ မတင္တင္ဦးထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုး
ျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၃၁၇၅၀ တုိ႔အား
လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဂ)ရပ္ကြက္၊ ေမဓါ၀ီေစ်းလမ္းရွိ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ ဦးျမသိန္းထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္
ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ 
၁၅၅၀၀၀၊ ဦးေမာင္ညိဳထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုး
ျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀၊ ဦးစံထြန္းဦး
ထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၉၉၀၀ ႏွင့္ ဦးစုိးသိန္းထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္း
ကစားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကး
ေငြက်ပ္ ၁၀၄၅၀ တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
ေက်ာက္ေရတြင္းရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ ေက်ာ္စုိးထံမွ ႏွစ္လံုးထီ
ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္
ေလာင္းေၾကးေငြက်ပ္ ၈၁၁၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
(၁၆)ရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းတြင္ ဇင္မင္းေက်ာ္ထံမွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္း
ကစားျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေၾကး
ေငြက်ပ္ ၃၈၂၅၀ အားလည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားတြင္
အမႈမ်ားအသီးသီးေရးဖြင့္ကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။

Ref: Yangon Police
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား  ဖမ္းဆီးအေရးယူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား  ဖမ္းဆီးအေရးယူ Reviewed by swai son on 10:52 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1