ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံအတြင္းမွာ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ ဝိညာဥ္ပုံရိပ္ CCTV ကင္မရာတြင္ ဖမ္းယူရရွိ ရုပ္သံ

ဒီ ဗီဒီယုိက ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံမွ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ေဆးရုံ ဝန္းထမ္းမ်ားက သူတုိ႕ျမင္ေတြ႕လိုက္ တဲ့ ဝိညာဥ္ ပုံရိပ္ကို CCTV ကေနျပန္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ CCTV ထဲမွာလည္း တကယ္ကို ဝိညာဥ္ပုံစံ ပုံရိပ္က လႈပ္ရွား သြားလာ ေနတာကို ျမင္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။
ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံအတြင္းမွာ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ ဝိညာဥ္ပုံရိပ္ CCTV ကင္မရာတြင္ ဖမ္းယူရရွိ ရုပ္သံ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံအတြင္းမွာ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ ဝိညာဥ္ပုံရိပ္ CCTV ကင္မရာတြင္ ဖမ္းယူရရွိ ရုပ္သံ Reviewed by swai son on 12:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1