ရထား တြဲေခ်ာ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္နိဳင္ေခ် ရွိပါသျဖင့္ လမ္း/တံတား ဝန္ႀကီးဌာနသိေအာင္ share ေပးႀကပါ


---------------------------------------------------------------------------
ဤ သံလမ္း တံတားအက်ိဳးမွာ မုံရြာ ခင္ဦး ရထားလမ္း တံတားအမွတ္ 197 တံတား မွာ က်ဳိးေနပါသျဖင့္ ရထား
တြဲေခ်ာ္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚနိဳင္ပါသည္။ တာဝန္ရွိ လူႀကီး မင္းအေပါင္းတို႔ ေသခ်ာလာေရာက္စစ္ေဆး အျမန္ဆုံး
အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္မွသာ လူမ်ား အသက္ အႏၲရာယ္ ေဘးမွ ကာကြယ္နိဳင္မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္နိဳင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာက္ေျခမွ ဝန္ထမ္းမ်ား သံေဘာင္အစားထိုး ထားပါ ေသာ္လည္း စ္ိတ္ခ်မႈ႕မရွိပါ ။ လူတို ့ရဲ႕ အသက္ထက္ အေရးႀကီးတာဘာမွမရွိပါ။  

အျမန္ျပဳျပင္မွ စိတ္ခ်ရမည္။ စိုးရိမ္အေနအထား ရွိေန၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း။

တံတားတည္ေနရာ
----------------------------
ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ ဆင္နာေဍာင္းေက်းရြာ ဘူတာေလးအနီး
အုန္းတင္ဘူတာႏွင္႔ အင္တိုင္းေလး ဘူတာအၾကား ျဖစ္သည္။

ဖိုးစေန

Zin Moe ေဖ့စ္ဘြတ္မွ တဆင့္
ရထား တြဲေခ်ာ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္နိဳင္ေခ် ရွိပါသျဖင့္ လမ္း/တံတား ဝန္ႀကီးဌာနသိေအာင္ share ေပးႀကပါ ရထား တြဲေခ်ာ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္နိဳင္ေခ် ရွိပါသျဖင့္ လမ္း/တံတား ဝန္ႀကီးဌာနသိေအာင္ share ေပးႀကပါ Reviewed by swai son on 5:04 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1