ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ စုိးလင္းဦး ( ျမန္မာ ) Vs လက္ေဝွ႔အေက်ာ္ေမာ္ ဖက္ခ်ြန္ခ်ီ ( ထုိင္း ) တို႔ရဲ့ အၾကိတ္အနယ္ ရွင္ျပိဳင္ သတ္ပုတ္တဲ့ပြဲ ( ရုပ္/သံ )ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းပါ-

ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ စုိးလင္းဦး ( ျမန္မာ ) Vs လက္ေဝွ႔အေက်ာ္ေမာ္ ဖက္ခ်ြန္ခ်ီ ( ထုိင္း ) တို႔ရဲ့ အၾကိတ္အနယ္ ရွင္ျပိဳင္ သတ္ပုတ္တဲ့ပြဲ ( ရုပ္/သံ ) ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္
စုိးလင္းဦး ( ျမန္မာ ) Vs လက္ေဝွ႔အေက်ာ္ေမာ္ ဖက္ခ်ြန္ခ်ီ ( ထုိင္း ) တို႔ရဲ့ အၾကိတ္အနယ္ ရွင္ျပိဳင္ သတ္ပုတ္တဲ့ပြဲ ( ရုပ္/သံ ) Reviewed by swai son on 6:20 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1