ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ေရႊဖလားေက်ာင္း၌ ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ရေသာ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ က်ီးကန္းတို႔ရဲ႕ေရစက္ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ

ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ေရႊဖလားေက်ာင္း၌ ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ရေသာ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ က်ီးကန္းတို႔ရဲ႕ေရစက္ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ေရႊဖလားေက်ာင္း၌ ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ရေသာ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ က်ီးကန္းတို႔ရဲ႕ေရစက္ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ Reviewed by swai son on 8:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1