အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ အဘြားအိုႀကီးကို ေျခေထာက္နဲ႔ကန္ ရိုက္ႏွက္ ဗြီဒီယို ေခ်ာင္းရိုက္ ေနတဲ့သူလည္း မေနႏိုင္ေတာ့ ဓါးဆြဲထြက္သည့္ ရုပ္သံ ေရပန္းစား

အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ အဘြားအိုႀကီးကို ေျခေထာက္နဲ႔ကန္ ရိုက္ႏွက္ ဗြီဒီယို ေခ်ာင္းရိုက္ ေနတဲ့သူလည္း မေနႏိုင္ေတာ့ ဓါးဆြဲထြက္သည့္ ရုပ္သံ ေရပန္းစား အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ အဘြားအိုႀကီးကို ေျခေထာက္နဲ႔ကန္ ရိုက္ႏွက္ ဗြီဒီယို ေခ်ာင္းရိုက္ ေနတဲ့သူလည္း မေနႏိုင္ေတာ့ ဓါးဆြဲထြက္သည့္ ရုပ္သံ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 1:03 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1