စိတ္ထားေကာင္းပီး နန္းဆု အေပၚ ခ်စ္တဲ့ သူကုိ ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔ ဆုိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ နန္းဆုဦး

စိတ္ထားေကာင္းပီး နန္းဆု အေပၚ ခ်စ္တဲ့ သူကုိ ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔ ဆုိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ နန္းဆုဦး စိတ္ထားေကာင္းပီး နန္းဆု အေပၚ ခ်စ္တဲ့ သူကုိ ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔ ဆုိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ နန္းဆုဦး Reviewed by swai son on 5:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1