ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းခေလးတဦးအား ခိုးယူေပါင္းသင္းျပီး သံၾကိဳးခတ္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရိုက္ႏွက္ခဲ့သူအား ေျမာဥကၠလာပ ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ႏွစ္ခ်မွတ္

ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းခေလးတဦးအား ခိုးယူေပါင္းသင္းျပီး သံၾကိဳးခတ္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရိုက္ႏွက္ခဲ့သူအား ေျမာဥကၠလာပ ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ႏွစ္ခ်မွတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းခေလးတဦးအား ခိုးယူေပါင္းသင္းျပီး သံၾကိဳးခတ္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရိုက္ႏွက္ခဲ့သူအား ေျမာဥကၠလာပ ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ႏွစ္ခ်မွတ္ Reviewed by swai son on 8:52 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1