ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ေပါက္ကဲြခဲ့တဲ့ ဟာဝိုင္ယီ မီးေတာင္က ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား စီးဆင္းေနတဲ့ ဗီဒီယိုျမင္ကြင္း။

Video: Stanley Naing
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ေပါက္ကဲြခဲ့တဲ့ ဟာဝိုင္ယီ မီးေတာင္က ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား စီးဆင္းေနတဲ့ ဗီဒီယိုျမင္ကြင္း။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ေပါက္ကဲြခဲ့တဲ့ ဟာဝိုင္ယီ မီးေတာင္က
ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား စီးဆင္းေနတဲ့ ဗီဒီယိုျမင္ကြင္း။ Reviewed by swai son on 7:56 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1