အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကို လက္ႀကိဳးတုပ္ ကိုယ္လံုးတီးခ်ြတ္ျပီး ၾကိဳးနဲ႔ရိုက္ႏွက္ေနေသာ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈ ရုပ္သံ ထြက္ေပၚ

Esa5x.jpg
အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကို လက္ႀကိဳးတုပ္ ကိုယ္လံုးတီးခ်ြတ္ျပီး ၾကိဳးနဲ႔ရိုက္ႏွက္ေနေသာ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈ ရုပ္သံ ထြက္ေပၚ အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကို လက္ႀကိဳးတုပ္ ကိုယ္လံုးတီးခ်ြတ္ျပီး ၾကိဳးနဲ႔ရိုက္ႏွက္ေနေသာ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈ ရုပ္သံ ထြက္ေပၚ Reviewed by swai son on 7:37 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1