ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္တြင္ တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသးေသာ ထူးဆန္ဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခု

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္တြင္ တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသးေသာ ထူးဆန္ဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္တြင္ တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသးေသာ ထူးဆန္ဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခု Reviewed by swai son on 7:24 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1