လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးစြာ ပြတ္တိုက္ၿပီး ခ်ိဳးေနၾကတာဆိုေတာ့ ေခ်ာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဗြီဒီယိုျဖစ္မယ္ အသက္မျပည့္သူမ်ား မၾကည့္ရ

လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးစြာ ပြတ္တိုက္ၿပီး ခ်ိဳးေနၾကတာဆိုေတာ့ ေခ်ာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဗြီဒီယိုျဖစ္မယ္ အသက္မျပည့္သူမ်ား မၾကည့္ရ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးစြာ ပြတ္တိုက္ၿပီး ခ်ိဳးေနၾကတာဆိုေတာ့
ေခ်ာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဗြီဒီယိုျဖစ္မယ္ အသက္မျပည့္သူမ်ား မၾကည့္ရ Reviewed by swai son on 1:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1