ျပည္ႀကီးက ဘိလပ္ေျမသည္ကား ေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းက လမ္းမွာေနလွန္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး စာစပိုင္ဒါ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီကို ဆင္းခိုးသြားတဲ့ ရုပ္သံ CCTV ကင္မရာမွ ရိုက္ကူးရရွိ

ျပည္ႀကီးက ဘိလပ္ေျမသည္ကား ေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းက လမ္းမွာေနလွန္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး စာစပိုင္ဒါ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီကို ဆင္းခိုးသြားတဲ့ ရုပ္သံ CCTV ကင္မရာမွ ရိုက္ကူးရရွိ ျပည္ႀကီးက ဘိလပ္ေျမသည္ကား ေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းက
လမ္းမွာေနလွန္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး စာစပိုင္ဒါ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီကို ဆင္းခိုးသြားတဲ့ ရုပ္သံ CCTV ကင္မရာမွ ရိုက္ကူးရရွိ Reviewed by swai son on 9:14 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1