ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာကို အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ (၂)ဦးအား ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ကိစၥအား မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ သတင္း ရယူခဲ့ေသာ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းအားေပးအပ္

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၃


Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္း၏ လူမႈေရး အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)ရပ္ကြက္ လမ္း (၄၀)ရိွ အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ (၂)ဦးအား ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ကိစၥအား မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ သတင္း ရယူခဲ့မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ဂုဏ္ျပဳလႊာကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး Myanmar Now သတင္း ဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ႏွင့္ တက္ေရာက္ လာသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းတုိ႔ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူး ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

MOI

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာကို အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ (၂)ဦးအား ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ကိစၥအား မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ သတင္း ရယူခဲ့ေသာ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းအားေပးအပ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာကို အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ (၂)ဦးအား ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ကိစၥအား မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ သတင္း ရယူခဲ့ေသာ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္းအားေပးအပ္ Reviewed by swai son on 10:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1