ေဂါပကလူၾကီးက ေမာင္းထုတ္တာေတာင္မွ ေနရာေျပာင္းျပီး ဘုရားေပၚမွာ မဖြယ္မရာလုပ္တဲ႔ စုံတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန

ေဂါပကလူၾကီးက ေမာင္းထုတ္တာေတာင္မွ ေနရာေျပာင္းျပီး ဘုရားေပၚမွာ မဖြယ္မရာလုပ္တဲ႔ စုံတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန ေဂါပကလူၾကီးက ေမာင္းထုတ္တာေတာင္မွ ေနရာေျပာင္းျပီး ဘုရားေပၚမွာ မဖြယ္မရာလုပ္တဲ႔ စုံတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန Reviewed by swai son on 11:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1