၁၀ ႏွစ္မိန္းကေလးကို အဓမၼအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္သည္ ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကိုအမႈဖြင့္

The Voice


၁၀ ႏွစ္မိန္းကေလးကို အဓမၼအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္သည္ ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကိုအမႈဖြင့္ ၁၀ ႏွစ္မိန္းကေလးကို အဓမၼအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္သည္
ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကိုအမႈဖြင့္ Reviewed by swai son on 5:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1