လန္ဒန္က ဖေယာင္းရုပ္ထုေနခဲ႔ေတာ့ ျမန္မာလက္ရာ ရြံ႕ျဖင့္ထုလုပ္ေနဆဲ မင္းသားၾကီးဦးေက်ာ္သူရဲ႕ပုံတူလက္ယာ

လန္ဒန္က ဖေယာင္းရုပ္ထုေနခဲ႔ေတာ့ ျမန္မာလက္ရာ ရြံ႕ျဖင့္ထုလုပ္ေနဆဲ မင္းသားၾကီးဦးေက်ာ္သူရဲ႕ပုံတူလက္ယာ လန္ဒန္က ဖေယာင္းရုပ္ထုေနခဲ႔ေတာ့
ျမန္မာလက္ရာ ရြံ႕ျဖင့္ထုလုပ္ေနဆဲ
မင္းသားၾကီးဦးေက်ာ္သူရဲ႕ပုံတူလက္ယာ Reviewed by swai son on 7:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1