ဒီသူေတာင္းစားကို အတုခိုးသင့္တယ္ သူေတာင္းစားျဖစ္ေပမယ့္လဲ စည္းကမ္းအျပည့္အဝျဖင့္ ေတာင္းစားေသာ သူေတာင္းစားရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား


ဒီသူေတာင္းစားကို အတုခိုးသင့္တယ္ သူေတာင္းစားျဖစ္ေပမယ့္လဲ စည္းကမ္းအျပည့္အဝျဖင့္ ေတာင္းစားေသာ သူေတာင္းစားရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား ဒီသူေတာင္းစားကို အတုခိုးသင့္တယ္ သူေတာင္းစားျဖစ္ေပမယ့္လဲ စည္းကမ္းအျပည့္အဝျဖင့္ ေတာင္းစားေသာ သူေတာင္းစားရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 1:18 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1