ႏိုင္ငံသားတိုုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖိုု႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။


ေအာက္တိုုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုုလ္ သင္တန္းခန္းမမွာ အရာရွိ၊ စစ္သည္ေတြကိုု အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုုက္တာပါ။


ဒီလိုုေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ လတ္တေလာ မိမိသေဘာဆႏၵနဲ႔ စစ္မႈထမ္းေဆာင္တာကိုု ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္အရ အခ်ိန္ကာလ အပိုုင္းအျခားတစ္ခုုနဲ႔ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵရွိရင္ အၿမဲတမ္းစစ္မႈထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖိုု႔ လိုုတယ္လိုု႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


© 2016 MCN TV (NEWS CHANNEL)

0 comments so far,add yours