ထိန္႔လန္႔ဖြယ္ လူေသအေလာင္းကို မြမ္းမံျပီး အတူေနထိုင္တဲ႔ အင္းဒိုနီးရွားတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ရိုးရာ ရုပ္သံ ေရပန္းစား

ထိန္႔လန္႔ဖြယ္ လူေသအေလာင္းကို မြမ္းမံျပီး အတူေနထိုင္တဲ႔ အင္းဒိုနီးရွားတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ရိုးရာ ရုပ္သံ ေရပန္းစား ထိန္႔လန္႔ဖြယ္ လူေသအေလာင္းကို မြမ္းမံျပီး အတူေနထိုင္တဲ႔ အင္းဒိုနီးရွားတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ရိုးရာ ရုပ္သံ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 8:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1