အမ်ိဳးသားလုပ္သူက အမ်ိဳးသမီးလုပ္သူကို အနိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းေနသည့္ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား


အမ်ိဳးသားလုပ္သူက အမ်ိဳးသမီးလုပ္သူကို အနိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းေနသည့္ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား အမ်ိဳးသားလုပ္သူက အမ်ိဳးသမီးလုပ္သူကို အနိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းေနသည့္ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 1:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1