လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္းရဲစခန္းေရွ႕တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ဆိုင္ကယ္သမားမွ တုတ္ျဖင့္ရြယ္သည့္ျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနပါျပီ ဆိုင္ကယ္မွာ POLICE စာတန္းပါစေတကာ ကပ္ထားေသာဆုိင္ကယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွထိုသို႔ဆိုင္ကယ္မ်ိဳး တရား၀င္ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိပါ၊ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္သလို အျခားအရပ္သားျဖစ္ပါကလည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

Video by ေအာင္ဘုန္းျမတ္

0 comments so far,add yours