တကၠသိုလ္ခန္းမထဲမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ ခင္းေနၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ( အသက္ျပည္႔မွၾကည္႔ပါ )


ထိုင္းနိုင္ငံမွာပါ-
တကၠသိုလ္ခန္းမထဲမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ ခင္းေနၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ( အသက္ျပည္႔မွၾကည္႔ပါ ) တကၠသိုလ္ခန္းမထဲမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ ခင္းေနၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ( အသက္ျပည္႔မွၾကည္႔ပါ ) Reviewed by swai son on 2:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1