အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ကိစၥ  ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး ႏွင့္ ျမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးတို ့အား အေရးယူမည္

----------------------------------------------------------------------------

ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ 


ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၌ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္ ၂ ဦးအား အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မိသားစုမွ ၅ ႏွစ္နီးပါးခန္႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေကာ ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔က ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ  


တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့ေသာ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတုိ႔အား ရဲစည္းကမ္းဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ထိုကဲ့သို ့ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္သတင္းမွ-

အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ကိစၥ  ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး ႏွင့္ ျမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးတို ့အား အေရးယူမည္ အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ကိစၥ 

ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး ႏွင့္ ျမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးတို ့အား အေရးယူမည္ Reviewed by swai son on 11:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1