တကိုယ္လံုးမွာ ျဖဴတာဆိုလို႔ သြားပဲရွိတယ္ အသားမဲမဲ ကပၸလီ နီကတိုး ဒြန္႔ ေနတဲ့ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား

98aada02a8d4ab0f61b36bec9011e1c9.jpg
တကိုယ္လံုးမွာ ျဖဴတာဆိုလို႔ သြားပဲရွိတယ္ အသားမဲမဲ ကပၸလီ နီကတိုး ဒြန္႔ ေနတဲ့ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား တကိုယ္လံုးမွာ ျဖဴတာဆိုလို႔ သြားပဲရွိတယ္ အသားမဲမဲ ကပၸလီ နီကတိုး ဒြန္႔ ေနတဲ့ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 2:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1