လူေျပာမ်ားေနတဲ့ တည္းခိုခန္းတခုမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ခင္းေနတဲ႔ စံုတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွ႔ံ

လူေျပာမ်ားေနတဲ့ တည္းခိုခန္းတခုမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ခင္းေနတဲ႔ စံုတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွ႔ံ လူေျပာမ်ားေနတဲ့ တည္းခိုခန္းတခုမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ခင္းေနတဲ႔ စံုတြဲ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွ႔ံ Reviewed by swai son on 9:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1