ေျမာင္းျမ ရွမ္းေရေက်ာ္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပူးကပ္မႈ ခံေနရဟုဆုိ


***************************************
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၊ ႐ွမ္းေရေက်ာ္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၅တန္း၊ ၇တန္းႏွင့္ ၉တန္းေက်ာင္းသူမ်ား မျမင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕၏ ပူးကပ္ျခင္းခံရမႈ ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ ယခုအထိ ေက်ာင္းသူ၁၇ဦးအထိ ပူးကပ္ခံရေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းမွ သိရိွရသည္။ 
႐ွမ္းေရေက်ာ္ေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲသုိ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ လူမွဳေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိသည္။
ေျမာင္းျမ ရွမ္းေရေက်ာ္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပူးကပ္မႈ ခံေနရဟုဆုိ ေျမာင္းျမ ရွမ္းေရေက်ာ္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပူးကပ္မႈ ခံေနရဟုဆုိ Reviewed by swai son on 6:54 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1