ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္းသစ္ သံလြင္ျမစ္ ကမ္းေျခတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (က်ား) အေလာင္းတေလာင္း လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့

16.10.2016

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္းသစ္ သံလြင္ျမစ္ ကမ္းေျခတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (က်ား) အေလာင္းတေလာင္း လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ႕ ျဖစ္ပြားခဲ႔။ ကေလးက ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ဗ်ာ။ ဘယ္လို လူမ်ိဳးေတြက ဒီလို လုပ္ထြက္လဲ စဥ္းစားလို႔ မတတ္ေတာ႔ဘူး။ 


Zin Moe (ဟန္ကို)

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္းသစ္ သံလြင္ျမစ္ ကမ္းေျခတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (က်ား) အေလာင္းတေလာင္း လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္းသစ္ သံလြင္ျမစ္ ကမ္းေျခတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ (က်ား) အေလာင္းတေလာင္း လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ Reviewed by swai son on 1:13 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1