ေယာက္်ားေလး လက္ဝတ္လက္စားေတြ လုပ္လို႔ေတာင္ နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး တရုတ္ျပည္က တရုတ္မေလးေတြ ကိုယ္တံုးလံုးတီးေရာင္းတဲ့ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာျပပြဲ ရုပ္သံ ေရပန္းစား

ေယာက္်ားေလး လက္ဝတ္လက္စားေတြ လုပ္လို႔ေတာင္ နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး တရုတ္ျပည္က တရုတ္မေလးေတြ ကိုယ္တံုးလံုးတီးေရာင္းတဲ့ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာျပပြဲ ရုပ္သံ ေရပန္းစား ေယာက္်ားေလး လက္ဝတ္လက္စားေတြ လုပ္လို႔ေတာင္ နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး တရုတ္ျပည္က တရုတ္မေလးေတြ ကိုယ္တံုးလံုးတီးေရာင္းတဲ့ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာျပပြဲ ရုပ္သံ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 12:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1