မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာဘုရားမွာ နဂါးသိုက္က နဂါးမ်ား လူေတြကို ဝင္းပူးျပီး ဆရာေတာ္ကိုပူေဇာ္ေနေသာ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစားမြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာဘုရားမွာ နဂါးသိုက္က နဂါးမ်ား လူေတြကို ဝင္းပူးျပီး ဆရာေတာ္ကိုပူေဇာ္ေနေသာ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာဘုရားမွာ 
နဂါးသိုက္က နဂါးမ်ား လူေတြကို ဝင္းပူးျပီး ဆရာေတာ္ကိုပူေဇာ္ေနေသာ ရုပ္သံ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 10:01 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1