ခ်စ္သူေကာင္ေလးကုိ အလိုလိုက္မိခဲ့လို႔ ရုပ္သံဖိုင္ကုိ ခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ ႔ အြန္လိုင္းေပၚတင္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ႔ ေက်ာင္းသူမေလး ရုပ္သံ ဖိုင္


ခ်စ္သူေကာင္ေလးကုိ အလိုလိုက္မိခဲ့လို႔ ရုပ္သံဖိုင္ကုိ ခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ ႔ အြန္လိုင္းေပၚတင္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ႔ ေက်ာင္းသူမေလး ရုပ္သံ ဖိုင္ ခ်စ္သူေကာင္ေလးကုိ အလိုလိုက္မိခဲ့လို႔ ရုပ္သံဖိုင္ကုိ ခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ ႔ အြန္လိုင္းေပၚတင္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ႔ ေက်ာင္းသူမေလး ရုပ္သံ ဖိုင္ Reviewed by swai son on 8:19 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1