ဟုမၼလင္း - မံုရြာ အျမန္ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္ ရုပ္သံဟုမၼလင္း - မံုရြာ အျမန္ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္ ရုပ္သံ ဟုမၼလင္း - မံုရြာ အျမန္ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္ ရုပ္သံ Reviewed by swai son on 11:33 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1