လူမႈကြန္ယက္ေပၚ တင္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ရုပ္သံပါ အင္အားျပထားတဲ့ သေဘာ႐ွိပါတယ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္ႏိုင္ပါေစ...
လူမႈကြန္ယက္ေပၚ တင္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ရုပ္သံပါ အင္အားျပထားတဲ့ သေဘာ႐ွိပါတယ္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚ တင္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ရုပ္သံပါ အင္အားျပထားတဲ့ သေဘာ႐ွိပါတယ္

Reviewed by swai son on 7:41 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1