============

မေန႔က တက္လာတဲ့ video ပါ။ တကၠသိုလ္က ဆရာကန္ေတာ့ပြဲမွာ စင္ေပၚမွာ DJ ဖြင့္ကတာကို လူ႔အခြင့္အေရး
လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့သူေတြ၊ အခု အေျခခံပညာမွာ ကထိန္ပြဲရဲ႕ အက ကိုျမင္ရင္ ဘာေျပာၾကမလဲ လို႔ သိခ်င္တယ္
အမ်ိဳးေတြေရ မန္႔ခဲ့ပါအုန္း....... ဟူ၍ YE Moe Hein အေကာင့္ပိုင္ရွင္မွ တင္ထားပါသည္။

AML
MMBREAKINGNEWS

0 comments so far,add yours