မိန္းကေလးနွင့္ ကားဝပ္ေရွာ့ လားလားမွ မသက္ဆိုင္

ဘယ္သူေျပာမလဲ ?
ကူမဲက ဘြဲ႔ရပညာတက္...မိန္းကေလးေတြပါ မိန္ကေလးေတြနဲ႕ ကားဝပ္ေရွာ့အလုပ္ ဘာမွ မဆိုင္ဘူးလို႕ . . . ရိုးသား ႀကိဳးစားသူတိုင္းအတြက္ အလုပ္ဟာ ကံေကာင္းျခင္းပါပဲ။ ႀကီးပြား တိုးတက္ၾကပါေစ လို႔ လူမွဳကြန္ယက္သံုးစြဲသူ တေယာက္မွ သူရဲ့ အေကာင့္မွာ တင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ပါတယ္ မိန္းကေလးနဲ႔ ကားဝပ္ေရွာ့ လားလားမွ မအပ္စပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကူမဲက ဘြဲ႔ရပညာတက္ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ ေယာက္်ားေလးမ်ားနွင့္ တန္းတူ ကားဝပ္ေရွာ့ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိသူတိုင္းကေတာ့ ေအာင္ျမင္မွဳဟာ လက္တကမ္းေလးမွာပဲ ရွိပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္တခုပါပဲ။ ေယာက္်ားေလး အမ်ားစုဟာလဲ ဒီမိန္းကေလးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး အတုခိုးသင့္ပါတယ္။

AML
MMBREAKINGNEWS

0 comments so far,add yours