လက္ပဲ ႐ွိၿပီး လူ႐ွိမေန လက္ပိုင္႐ွင္ မေတြ႔ ထိုင္းမွာျဖစ္သြားတဲ့ အက္စီးဒန္႔တစ္ခု လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား

လက္ပဲ ႐ွိၿပီး လူ႐ွိမေန လက္ပိုင္႐ွင္ မေတြ႔ ထိုင္းမွာျဖစ္သြားတဲ့ အက္စီးဒန္႔တစ္ခု လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား လက္ပဲ ႐ွိၿပီး လူ႐ွိမေန လက္ပိုင္႐ွင္ မေတြ႔ ထိုင္းမွာျဖစ္သြားတဲ့ အက္စီးဒန္႔တစ္ခု လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 4:05 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1