အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္အ႐ြယ္အဘြားအိုကို အသက္ ၈၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဘိုးအိုက အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈဟာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မမို (အမည္လႊဲ) ဟာ ၾကက္သားခြဲရန္သြားေနစဥ္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူဟာ မမို၏ အဘြားရွိေနတဲ့ အိမ္ထဲသို အဘိုး ဦးမွီဝင္ေနတာကိုေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း မမိုကိုေျပာသျဖင့္ မမိုက အိမ္သို႔ျပန္ကာ အဘြားျဖစ္သူအိပ္ေနသည့္ ျခင္ေထာင္ထဲသို႔ လွန္ၾကည့္ရာ အဘိုးဦးမွီ မွ အဘြားရဲ႕ ပါးစပ္ကို ပိတ္ကာ အဓမၼက်င့္ရန္ႀကံစည္ေနသည္ကိုေတြ႕သျဖင့္ ဦးမွီအား ျခင္ေထာင္အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ခဲ့သည္။

ဦးမွီက ေတာင္းပန္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ အနိုင္က်င့္ခံရတဲ့ အဘြားအိုမွာ မ်က္မျမင္ျဖစ္သည့္အတြက္ အကယ္၍ မ်ားသူမရဲ႕ ေျမးမေလး မေရာက္လာလွ်င္မေတြးဝံ့စရာျဖစ္သည္။ ၾကားရသူအဖို႔မွာ ရယ္ခ်င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘြားအိုမွာေတာ့ အသက္ ၁၀၃ ႏွစ္ရွိမွ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးႀကဳံရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္။

AML
MMBREAKINGNEWS

0 comments so far,add yours