ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အ၀တ္အစားမ်ားကို တစ္ႏွစ္မွ် ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃


ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာကာလမွ်ကို ၀မ္းနည္းျခင္းႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အ၀တ္အစားမ်ားကို ထိုတစ္ႏွစ္တာကာလအေတာအတြင္း ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ ခ်န္အိုခ်ာ့က ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတိုက္တြန္းလိုက္သည္။


၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ အလံတစ္၀က္လႊင့္ထူျခင္းကို ရက္ေပါင္း ၃၀ တိတိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရုံးမွ ယေန႔ညေန ၇နာရီခြဲက ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။


PN-002

ref: Prayuth Calls for Year of Mourning for King(Khaosod News)

ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အ၀တ္အစားမ်ားကို တစ္ႏွစ္မွ် ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အ၀တ္အစားမ်ားကို တစ္ႏွစ္မွ် ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

Reviewed by swai son on 7:06 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1