အခ်ိဳ႕က အသားဟင္း မဟုတ္ရင္ ထမင္းစားမၿမိန္ဘူး ဒီဗီဒီယိုေလး ၾကည့္ၿပီး ရင္ဘက္ထဲ တစ္ခုခုက်န္ခဲ့ေကာင္း က်န္ခဲ့မွာပါ ဆိုတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား

အခ်ိဳ႕က အသားဟင္း မဟုတ္ရင္ ထမင္းစားမၿမိန္ဘူး ဒီဗီဒီယိုေလး ၾကည့္ၿပီး ရင္ဘက္ထဲ တစ္ခုခုက်န္ခဲ့ေကာင္း က်န္ခဲ့မွာပါ ဆိုတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား အခ်ိဳ႕က အသားဟင္း မဟုတ္ရင္ ထမင္းစားမၿမိန္ဘူး ဒီဗီဒီယိုေလး ၾကည့္ၿပီး ရင္ဘက္ထဲ တစ္ခုခုက်န္ခဲ့ေကာင္း က်န္ခဲ့မွာပါ ဆိုတဲ့ ရုပ္သံ ေရပန္းစား Reviewed by swai son on 6:03 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1