ပခုကၠဴ အာဇာနည္လမ္း ေအာင္သရဖူေဟာ္တယ္လမ္း ေျမာက္ဘက္... သစ္ပင္တက္ခုတ္ရာအစိုဓါတ္နဲ႕ ဓါတ္လိုက္ျပီး သစ္ပင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံးမႈ႕ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသိရသည္။

27.10.2016 ( 9:35) AM

ကိုရဲ ပခုကၠဴ

MMBREAKINGNEWS

0 comments so far,add yours