ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

ဇီးျဖဴကုန္း ေက်း႐ြာ အနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ
ရုပ္အေလာင္း အား ကနီ သို႔ ပို႔ေဆာင္ ၿပီး 
ကာယကံရွင္ မိသားစု နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္
ေပးနိုင္ခဲ့ပါသျဖင့္ ယေန႔ညေန (၄း၀၀)နာရီ တြင္
ကနီၿမိဳ႕၌ မိသားစုမွသၿဂိဳလ္ ၿပီးစီး ခဲ့ပါသည္။
လက္၀တ္ရတနာ အားလုံး ကာယကံရွင္ မိသားစု
မွ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

     ( ေကာင္းရာ သုဂတိ လားပါေစရန္ ဆု ေတာင္းအပ္ပါသည္)

                       ဟိတသုခ -ကင္း႐ြာ
ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း Reviewed by swai son on 11:14 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.
50f8f2dbd352385185a861e0a84c07c1